[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از شیراز به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۲۳۲۴، شماره تلگراف: ۲۰۰۷؛ تعداد کلمه: ۳۰۳، تاریخ اصل: ۱۸ خرداد [۱۳۲۵]، تاریخ وصول: ۱۹ خرداد [۱۳۲۵]

 

ساحت مقدّس جناب آقای نخست وزیر، تهران

در این موقع که خوش‌بختانه زمامداری توانا مانند حضرت اشرف در رأس [دولت] این کشور قرار گرفته و موانع آسایش عمومی با عزم و ارادهٴ مبارک یکی بعد از دیگری برطرف می‌شود، جمعیّت بهائی نیریز لازم می‌داند توجّهات بندگان حضرت اشرف را به وضعیّت اسف‌آور خویش جلب نماید. یک قرن تمام است ملّت بهائی در نیریز با مسلمین محشور و معامله و مواصلت نموده، حتّیٰ در جلسات مذهبی یکدیگر با یگانگی و صمیمیّت شرکت کرده‌ایم. اخیراً آقای سیّد محیی‌الدّین فالی به نیریز وارد و از حوادث اخیر و اشتغالات دولت استفاده، عوامّ ناس را علناً به قتل و غارت بهائی‌های مظلوم تشویق می‌نماید. مکرّر به اولیای معظّم امور مراجعه و استدعای جلوگیری نموده‌ایم. الحقّ مأمورین محترم نیز از تذکّر و نصیحت مضایقه نفرموده‌اند، ولی متأسّفانه در ایشان به هیچ‌وجه مؤثّر نیست. اخیراً بر شدّت عمل فزوده و روز ششم خرداد ۱۳۲۵ منبر خود را غفلتاً وسط بازار آورده و بدون هیچ مقدّمه در معبر عامّ مردم را به حمله و هجوم به بهائیان تشجیع نموده و در نتیجه رجّاله و اوباش بنای هتّاکی را نسبت به بهائیان گذاشته و حتّیٰ به اطفال صغیر و محصّلین و محصّلات ابقا ننموده‌اند. با این وضع تأمین جانی و مالی به هیچ‌وجه نداریم. ناچار به آستان مبارک متوسّل و استدعا داریم امر و مقرّر فرمایند اوامر تلگرافی برای صیانت مظلومان به مقامات مربوطه شرف صدور یابد و الّا هر گاه جلوگیری نشود، حوادثی شدیدتر و فجیع‌تر از قضایای شاهرود در نیریز واقع و در این دقایق تاریخی و مهمّ که ملل جهان سهمی دارند با اثبات شایستگی در تعیین مقدّرات با متمدّن‌ترین ملل راقیه سهیم و متساوی حقوق باشند، آقای فالی جنگ‌های مذهبی قرون وسطی را در نیریز تجدید خواهند کرد.

از طرف جمعیّت بهائی نیریز، علی‌اصغر منصوری

 

[ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۳۸۴۷، تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۲۵].

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]