[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بیرجند، به تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۲۵

 

مقام معظّم حضرت اشرف نخست وزیر جناب آقای قوام، دامت عظمته

با کمال توقیر و احترام به عرض می‌رساند: در تاریخ ۹ و ۱۲ و ۱۴ تیر، عرایضی تظلّم‌آمیز و تلگرافی به آن مقام معظّم عرض و از فتنه و آشوبی که بدون سبب و جهت، بی‌مقدّمه و سابقه به سرکردگی میرزا حسین استیلا و خیریّه و قیچی برپا گردیده و خانه و لانهٴ این مظلومان که یک مشت رعایای مطیع و آرام این کشور مقدّس بوده به باد تالان و تاراج رفته و صرف‌نظر از غارت و سرقت اموال و اثاثیّه به نوعی ساختمان‌ها را خراب نموده‌اند که منازل مسکونی از حیّز انتفاع خارج و در این گیرودار که جمعی هستی و نیستی خود را برای اغراض جمعی ماجراجو و شرور از دست داده، مبالغی باید تا تهیّهٴ اثاثیّهٴ مختصر نموده و منازل خود را تعمیر نماییم. انتظار داشتیم که وصول تلگرافات این جانبان و دستور مقتضی برای جلوگیری و سرایت [نکردن] غائله به نقاط قاینات و دستگیری و مجازات مرتکبین و مسبّبین صادر شود. چون جوابی نرسیده این است که گمان می‌رود عرایض این جانبان به حضور مبارک نرسیده و الّا چگونه می‌توان باور نمود که شخصی چون حضرت اشرف که صیت آزادی‌خواهی معظّمٌ‌له به گوش جهانیان رسیده و افراد کشور شاهنشاهی را به عدالت و خیرخواهی و نظم و نسق این ملّت امیدوار داشته و مقرّرات صریحه و اوامر مؤکّده در این باب صادر نفرمایند؟

هرچند از طرف استانداری محترم خراسان دو نفر بازرس مخصوص اعزام و برای تحقیق و رسیدگی به موضوع در چند روز توقّف و اقدامات مقتضی مبذول و چند نفر از محرّکین و سرکردگان محبوس گردیدند و آرامش حاصل گردید، ولی پس از مراجعت بازرسان چنان‌چه باید و شاید از طرف دادسرا اقدامی که باعث خرسندی و اطمینان قلب باشد، انجام نشده. چنان‌چه پس از ۱۲ یوم، خیریّه را که از اشرار و اوباش است و رمضان‌القدری که از مشاهیر اراذل و اوباش فاسد و اغلب منازل خراب شده به دست این دو نفر بوده، از بازداشت مرخّص و مزید جسارت آنان گردیده. چه اشخاصی که چندین عائله را بی‌خانمان نموده، سه چهار نفر را مجروح و مضروب داشته، فقط ۱۲ یوم حبس شوند، معلوم است که بر جسارت و شرارت آنان افزوده و در آینده فتنهٴ عظیم‌تر برپا خواهند نمود، چه ترس از عدالت و اجرای قانون نداشته و با این مجرمان که تحت تأثیر اشخاص امثال صمدی بازرگان که خیریّه شاگرد تجارت‌خانه او است، واقع می‌شوند. فردا اگر این عدّهٴ مظلوم را مقتول سازند، مطمئن خواهند بود که قانون آنان را مجازات ننموده و اگر توقیف هم نمایند، چند روزی بیش نخواهد بود. لذا مراتب دادخواهی خود را به حضرت اشرف عرض و تمنّا دارد: امر و مقرّر فرمایند دستور اکید داده شود که مرتکبین و محرّکین مجازات و کیفر یافته و دربارۀ این شریران دون، عفو و اغماض نگردد و برای کشف اموال مسروقه و منهوبه نیز اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

حضرت اشرف، استدعا داریم برای این‌که از سوابق فدویان خاطر انور مستحضر شود، تحقیق فرمایند تا ثابت شود که این عدّهٴ قلیل در طیّ زندگانی جز مسالمت و خیرخواهی دولت و ملّت روشی نداشته در مساعدت به بینوایان پیش‌قدم بوده و اوامر دولت متبوعه را با کمال افتخار انجام داده و تا آن‌جا که وضعیّت مادی و اقتصادی‌مان اجازه داده از مساعدت به همسایگان و همشهری‌های خود خودداری نکرده، اکنون همان عدّه، یعنی همسایگان گاه و بی‌گاه در روز هشتم و نهم تیر که خانه‌ها مخروب و اثاثیّهٴ باقی مانده در منازل بی‌درب و پیکر ریخته و پاشیده بوده، به سرقت برده و پاداش آن همه نیکی را به این عمل تکافو کرده، این است که در صورت قصور در تعقیب و کیفر مرتکبین، تأمین جانی و مالی از فدویان سلب و شاهد در این موضوع این‌که یوم ۲۹ تیر ساعت ۱۱ صبح یک صندوق باقی‌ماندهٴ اثاثیّه از منزل طرازالله رضوانی به سرقت برده که خوش‌بختانه در اثر مساعی و جدّیّت رییس آگاهی شهربانی کشف و مسترد گردید. در خاتمه مجدّداً تمنّای دادخواهی و احقاق حقّ از آن مقام معظّم داشته و با نهایت بی‌صبری انتظار رسیدگی به موضوع و مجازات مرتکبین را داشته و داریم. با تقدیم احترامات فائقه.

فدویان: غلام‌حسین ثابتی [امضاء]، طرازالله رضوانی [امضاء]، کوچک مجیدی [امضاء]، ذبیح‌الله مسجونی [امضاء]، نورالله رضوانی [امضاء]، محمّدحسین ثابت‌قدم [امضاء]، عنایت‌الله رضوانی [امضاء]، حسین رضوانی [امضاء]، محمّدعلی ثابتی [امضاء]، ذبیح‌الله نبیلی [امضاء]

 

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲ / ۳۹۶۰، تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۲۵].

[مهر: ثبت دفتر وزارت کشور، شمارۀ: ۹۰۲۷، تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۲۵].

[دستنوشته ۱:] وزارت کشور.

[دستنوشته ۲:] انتظامات، ۳۰ مرداد ۱۳۲۵.

[دستنوشته ۳:] آقای طاهری.

[دستنوشته ۴:] شمارۀ ۱۳۶۱۸ / ن – ۲ / ۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]