[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

محضر مبارک حضرت آیة الله دستغیب دامت برکاته العالی

 

پس از عرض سلام و تجدید مراتب ارادت بعرض عالی میرساند نامه‌ای که بحضورتان داشتم و راجع به تظلم قدسیه وحدت و عنایت الله مهدی زاده بود که بیمار هستند و نیاز مبرمی به مداوا دارند مع‌هذا آقای بروجردی کوچک‌ترین اعتنائی ننموده و با خشونت و سرسختی آن‌ها را باحال مرض در زندان نگه داشته بااینکه حاضرند با هرگونه تضمینی که او بخواهد بدهند تا پس از بهبودی به وضع آن‌ها رسیدگی شود این اعمال بی رویّه سبب می‌شود که عدالت اسلامی مورد تردید گردد و هرروز افراد ناراضی زیادتر گردند و با تمام توصیه‌های امام امت در راه برقراری عدل اسلامی کوچک‌ترین توجّه‌ای نمی‌شود برای اجرای عدالت و احیای حق مستحقان دستور فرمانید رعایت موازین اسلامی در این باره اجراء گردد.

[ناخوانا]

 

ارادتمند محمد اشراقی

[امضا]

۶ بهمن ١٣۵۹

۱۹ ربیع الاول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]