[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی ارتش

شماره ۶۶۰۶ – ۷۶- ۴۰۱

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۶۲

پیوست: -----

 

از: مدیریت کارگزینی نزاجا – قضائی

به: ف ل ۲۸ پ (را)

موضوع: گ ۳ وظیفه متوفی یوسف ایلخچی مقدم

(تلفن ۲۰۷۳)

پیرو شماره ۶۶۰۶- ۷۶ - ۴۰۱- ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ و بازگشت بشماره ۳۸ - ۵۴  - ۲۰۱- ۷ اردیبهشت ۱۳۶۱

سخن هفته: شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آنرا باسنجشهای بشری و انگیزه های مادی ارزیابی کرد. (امام خمینی)

با ارسال یک برگ فتوکپی دادخواست غیرنظامی وحید وجدانی خواهشمند است دستور فرمائید مشروح جریان فوت نامبرده و اقدامات انجام شده در مورد متوفی را اعلام تا به دادخواه اعلام گردد.

مدیر کارگزینی نزاجا سرهنگ آج خوشنویسان

از طرف:

سرهنگ قضائی [امضا]

باقری [امضا]

گیرندگان:

۱ – ر. دایره وظیفه پیرو شماره پیروی بالا جهت اعلام اقدامات انجام شده بمنظور ابلاغ به دادخواه.

۲ – تبریز- [آدرس] تعمیرگاه کیوان آقای وحید وجدانی جهت آگاهی.

 

[مهر اداری]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]