[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بیانیه جامعه بهائیان ایران دربارۀ قانون اساسی

مورخ پانزدهم مرداد ۱۳۵۸ شمسی

 

در این هنگام که انتخابات مجلس خبرگان انجام پذیرفته و نمایندگانی برگزیده شدند که نظر نهائی خود را دربارۀ قانون اساسی این کشور مقدس ابراز دارند جامعه بهائیان ایران که مدت ۱۳۶ سال در این مرز و بوم موجود و بزرگترین اقلیت دینی محسوبند در تعقیب عرایض گذشته وظیفه دارند آخرین تلاش خود را بمنظور دادخواهی معمول داشته و مستدعیات حقه و صادقانه خویش را بسمع نمایندگان محترم برسانند و از تمام کسانیکه بای نحو کان مؤثر در مقامند تقاضا کنند خدای واحد و وجدان خود را حاضر و ناظر دانسته توجه به تبعیضات وارده بر این جامعه فرمایند و نپسندند و نگذارند که بیش از این حقوق حقه آنان در معرض تضییع و تفریط واقع شود که حق جل جلاله در قرآن مجید میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوی:

بهائیان معترف بوحدانیت الهیه و حقانیت جمیع انبیاء و مرسلین و بقای روح بوده و مصدّق کلیه کتابهای آسمانی میباشند. از حکومت و مقررات مملکتی اطاعت میکنند و در تأمین منافع وطن خویش بوسیله خدمات فرهنگی و اجتماعی ساعی و جاهدند و بطور خلاصه بموجب تعالیم دیانتی خویش پیرو وحدت و یگانگی با جمیع نوع بشر بوده و هر گونه تعصب مفرطه نژادی و سیاسی و اقتصادی را مردود و مضر بمصالح اجتماعی میدانند. اکنون در سراسر کره ارض در نود و ششهزار شهر و قریه وجود دارند و دارای بیش از بیست و پنجهزار محفل محلی میباشند آئین بهائی در بین یکهزار و ششصد و چهل قوم و قبیله در دنیا رواج یافته و کتب و آثارش به ششصد و هشتاد و پنج زبان ملی و محلی ترجمه شده و بعنوان جامعه غیردولتی و غیر سیاسی در سازمان ملل متحد عضویت یافته است در دورۀ تاریخ موجودیت خود از ابتداء تا امروز همواره در ایران دستخوش انواع اذیت و آزار و قتل و کشتار واقعشده و بیش از بیست هزار نفس از مؤمنین باین دیانت شربت شهادت نوشیده‌اند و بر خلاف اصول دین و قانون تبعیضات و مظالم گوناگون بایشان وارد گردیده است چه اتهامات ناروا که باین جامعه روا داشتند باجعل اکاذیب و مفتریات من دون هیچگونه منشاء و مأخذی ناجوانمردانه تهمت زدند که در هر مورد مستنداً بادله مثبته جواب کافی و شافی داده شده است.

در هر موقع که تحولی سیاسی و اجتماعی در این کشور پدید آمد توطئه‌ای بر علیه این اقلیت دینی ترتیب داده شد و حقوق مسلم ایشان تضییع گردید قبل از انقلاب مظالم بیشماری بر این جامعه وارد آمد و در شهرهای مختلفه با غارت اموال و تاراج منازل و به آتش‌کشیدن خانه‌ها و قتل نفوس بیش از هفتصد خانه از بین رفت و خسارات جبران ناپذیری وارد گردید.

از بدو اعلان حکومت انقلاب اسلامی ایران عموم افراد این جامعه قولاً و عملاً وفاداری و خدمتگذاری خود را اثبات نموده‌اند ولی متأسفانه مظالم تکرار گردید و علاوه بر اقدامات غیرقانونی گذشته افرادی مسلح در نقاط مختلفه بدفاتر و مؤسسات این جامعه هجوم نموده کلیه اسناد و اوراق و کتب و نشریات را با خود بردند و بعداً اماکن منتسب باین اقلیت را بدون سئوال و جواب و من‌دون قصور یا محاکمه‌ای قبضه کردند حتی بیمارستانی را که متعلق باین جامعه بود متصرف شدند.

در حالیکه سخنگوی محترم دولت در تاریخ شنبه دویم تیر ماه ۱۳۵۸ علناً بیان داشتند که "اصولاً نه دولت و نه امام در مورد مصادره و توقیف اموال دخالتی نداشته و ندارند و حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دوبار تأکید فرمودند که این اقدامات بر خلاف شرع اسلام است."

اکنون علیرغم مظالم گذشته بهائیان این مملکت در این لحظه تاریخی که تصویب قانون اساسی پیشنهادی مطرح است این جامعه رجاء واثق دارد که از بدوی‌ترین حقوق انسانی که آزادی عقیده و قلم و بیان و برسمیت شناختن تشکیلات و مکاتب و مدارس ایشان است برخوردار شده تساوی حقوق بهائیان مانند سایرین پذیرفته گردد و آزادی شغل و رفع مشکلات استخدامی و مصونیت از تعرض دیگران و عبادات و احوال شخصیه از برای ایشان مورد توجه قرار گیرد و راه حل این مسئله آنستکه یا کلمه سایر اقلیتها بر اسامی مذکور در فصل دویم اصل (۱۴) پیشنهادی اضافه شود و یا با حذف آن کلیه اقلیتها را در موارد فوق آزاد سازند و یا بهر طریق دیگری که موافق مصلحت دانند حقوق این اقلیت را محفوظ دارند. در اینجا لازم بتوضیح است که منظور از این تقاضا این نیست که بهائیان نماینده‌ای در مجلس شورایملی یا قصد وزارت و سفارت و امثال ذلک داشته باشند زیرا بر حسب عقیده باطنی بالمره در امور سیاسیه مداخله نمیکنند کما اینکه چنانچه در گذشته فردی بهائی بوزارت رسید طرد گردید.

یقین است که با اعمال این اصلاحات و اصلاحات دیگری که باید مسلماً در قانون مزبور رعایت شود حکم آیات محکمات قرآن مجید "و ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت" و "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی"و "لكم دينكم ولي دين" قانون اساسی کشور مقدس ایران بیمن حضرت سبحان از استحکام و انسجام بیشتری برخودار خواهد گردید و شایسته است که در این برهه از زمان کلیه آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقررات منشور ملل متحد مورد توجه قرار گیرد.

حضرت امیر مؤمنان علی (ع) در پند نامه خویش بفرزند گرامی چنین میفرمایند:

"ای فرزند گرامی خود را و دیگران را با یک ترازو بسنج پس بر دیگران آن پسند که بر خود می‌پسندی و چیزی را که بر خود روا نمیداری بر دیگران روا مدار و هم ‌آنسان که نمیخواهی بر تو ستم کنند بر کسی ستم مکن و چنان که از مردمان چشم نیکی داری نیکی کن."

در خاتمه این جامعه بکمال صدق و خلوص آمادگی خود را بجهت خدمات عمرانی و اجتماعی ایران عزیز اعلام میدارد.

با تقدیم احترام

جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]