[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

[تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۲۳]

 

جناب آقای وزیر کشور

آقای صدریّه نمایندهٴ شاهرود نامه[ای] به تاریخ ۷ تیر ۱۳۲۳ راجع به لزوم تغییر آقای رضا کوثر فرماندار شاهرود در اثر شکایاتی که از نام‌برده رسیده، به این جانب نوشته و از قرار معلوم رونوشت هم برای جناب‌عالی فرستاده‌اند. خواهشمند است موضوع را در نظر گرفته و اقدامی را که صلاح و مقتضی می‌دانند، معمول فرمایند.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] به عرض رسید. فرمودند فعلاً مسکوت بماند. [امضاء] ۱۸ تیر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]