[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم خلاصه نامه مراجعین حضوری دادگستری استان مازندران

مشخصات متقاضی

نام: [حذف شده]

نام خانوادگی: [حذف شده]

نام پدر: [حذف شده]

تاریخ تولد: [حذف شده]

شماره شناسنامه: [حذف شده]

استان: مازندران

شهرستان: ساری

تلفن ثابت: -

تلفن همراه: [حذف شده]

نشانی کامل: [حذف شده]

 

عنوان موضوع   رسیدگی به پلمپ مغازه

خلاصه موضوع نامه با درخواست

ریاست کل دادگستری استان

احتراماً به عرض می‌رساند ۴۰ روز از پلمپ واحد صنفی همسر من گذشته است و علی رغم مراجعات مکرر به ارگانها و ادارات مرتبط همچنان بلاتکلیف مانده‌ایم. از آن مقام محترم درخواست رسیدگی دارم.

با سپاس فراوان

[امضاء]

                                         

محل دستور مرجع محترم

[دستنویس پایین صفحه:] بسمه تعالی جناب آقای [ناخوانا]، با توجه به سابقه، بررسی و نتیجه را اعلام فرمایند.

[ناخوانا]- رئیس کل

۲۳ آذر ۱۳۹۵

[امضاء]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]