[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۱۰

 

بسمه تعالی

شماره: ۱۲ /۶۳ /۱

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۷۸

 

اداره کل ثبت احوال استان

با سلام

ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۱۶۵۶۹ /۳۴ /۱ - ۱۲ دی ۱۳۷۸ معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لغو بند ۴۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، مقتضی است دستور فرمایید به ادارات تابعه ابلاغ نمایند در صورت ارائۀ اقرارنامه رسمی زوجیت بدون قید نوع دین زوجین نیز نسبت به ثبت واقعه ازدواج آنان در اسناد و شناسنامه‌هایشان اقدام نمایند.

 

محمدابراهیم انصاری

معاون وزیر و رییس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]