[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: ستاد نزاجا (معاونت پرسنلی مد. پ. قوانین)

به: گیرندگان یکم (ز)

موضوع: پرسنل بهائی

 

شماره: ۱۲۵ /۷ /٠۳/ ۴۰۲

۵ بهمن ۶۵

 

ساعس واجا (مد. پ تحقیق و ارزیابی) در مورد نحوه رفتار با پرسنل بهائی مراتب زیر را طی شماره ۲۷ /۵ / ۶۰۳ / ع – ۱۵ آذر ۶۵ اعلام نموده است.

دستور فرمائید منبعد هرگونه اقدامی در مورد پرسنل فرقه ضاله بهائیت برابر آن انجام پذیرد.

۱-سربازان میبایست توسط مسئولین (فرماندهان) شناسائی و صحت و سقم بهای [بهائی] بودن آنان از سازمان ع. س و داجا استعلام شود. چنانچه تسجیل شده و سوابق سوئی داشته باشند کاملاً زیر نظر فرمانده وساعس حفا مربوطه قرار گیرند و در اولین حرکت تبلیغ مرامی و یا مرتکب خلاف مصالح ارتش جمهوری اسلامی ایران بلافاصله تحویل دادگاه نمایند و در ضمن کلاً اینگونه افراد در محلهای عادی که حساس نیست بکار بگمارند.

۲- تشخیص مسئله بهائی بودن پرسنل ارتش و اتخاذ تصمیم در مورد آنها طبق الحاقی ۵ آذر ۱۳۵۸ بماده واحده مصوبه ۲۹ آبان ۵۸ بعهده ساعس و دجا میباشد.

ف نزاجا سرهنگ پیاده حسنی سعدی

از سوی سرهنگ حمیدی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]