شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحمد رانده شده بودند در اردوگاهی موقت در نزدیکی اصفهان پناه گرفته‌اند