[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۳ – ۴ [۵] رمضان ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۲۱۷۳

 

با موافقت امام امت و طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس دیوانعالی کشور

دستورالعمل عفو و شرایط بخشودگی زندانیان سراسر کشور اعلام گردید

امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آیتالله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور دایر بر عفو گروهی از زندانیان بمناسبت یومالله ۱۵ خرداد موافقت فرمودند.

بر اساس این پیشنهاد کلیه کسانیکه به حکم دادگاههای عمومی انقلاب اسلامی و ارتش محکوم شده و حکم محکومیت آنان تا ۱۵ خرداد ماه ۱۳۶۳ صادر و قطعی شده و به کیفرهای تعزیری از قبیل حبس و جزای نقدی محکوم گردیدهاند به مناسبت بیست و دومین سالگرد یومالله ۱۵ خرداد سرآغاز نهضت اسلامی ایران تحت شرایطی مورد عفو قرار میگیرند...

...قسمت دوم جرائم زیر از شمول عفو مستثنی میباشند...

...۶- جرائم گروهکهای ضد انقلاب (محاربین و مفسدین) مگر اینکه هوادار ساده بوده و توبه کرده باشند و توبه آنان نزد دادستان و حاکم شرع محرز باشد و افراد مؤثر فرق ضاله و جواسیس (جاسوسها)...

...رئیس دیوان عالی کشور – عبدالکریم موسوی اردبیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]