[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شیر و خورشید]

وزارت پست و تلگراف و تلفن،

ادارۀ دفتر وزارت

 

مورّخهٴ: ۳ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۵۵

رونوشت نامه

 

شیراز ــ ادارۀ پست و تلگراف و تلفن استان هفتم، فارس

محترماً به عرض می‌رساند: حضرات بهائی‌ها با وجودی که قبلاً در سال گذشته با حضور آقای اشرف بخشدار شهرستان استان هفتم شیراز متعهّد شده بودند که هیچ‌گاه مجالس و محافل خصوصی که بر خلاف و به کلّی از طرف دولت غدغن [قدغن] باشد، برپا ندارند؛ با وجود این روز دوشنبه اوّل اردیبهشت ۱۳۲۰ در بیدعلیا در باغ معروف قاسمی که متعلّق به میرکریم است، محفل رسمی بر پا داشته، مسلمانان قضیّه را به نمایندهٴ فرهنگ سروستان گزارش و مشارٌالیه به طور خصوصی از کفیل فرمانده امنیّه سروستان ملاقات نموده، به منظور جلوگیری از سر و صدای اهالی تقاضای انحلال آنان را نموده، کفیل فرماندهٴ امنیّه فوراً اقدام به تعطیل مجالس آنها را کرده و موضوع را به گروهان مربوطه گزارش داده است. به طوری که شایع است دنبالهٴ مجلس خود را همان روز عصر در باغ حسن روحانی منعقد داشته، البتّه روز ۴ اردیبهشت ۱۳۲۰ را هم به منظور عید رضوان مجلس مذهبی برپا خواهند داشت. به طوری که از جمعیّت سروستان معلوم می‌شود، از عدّهٴ (۴۵۰۰) نفری ثابت خود سروستان و ۱۵۰۰ نفر قسمت نزدیک در فاصلهٴ نیم‌کیلومتری سروستان که جمیعاً (۶۰۰۰) نفر خواهند بود، نهایت صد و هفتاد نفر بهائی داشته باشد، در تحت نفوذ نه نفر اداره و موجب اختلال و مشوب کردن اذهان عمومی شده، به طوری که در روز اوّل اردیبهشت ۱۳۲۰ نزدیک بود در اثر انعقاد مجلس که از طرف بهائی‌ها برپا شده بود، نگرانی بزرگی را ایجاب نموده باشد.

پست سروستان، علی آل‌عطّار

رونوشت با اصل یکی است. [ مهر: ناخوانا ]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]