[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

برگ ادامه بازجویی و صورت مجلس

 

شماره: -----

تاریخ: -----

 

فرماندهی انتظامی: -----

کلانتری/ پاسگاه/ دایره: -----

صفحه: ------

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخه چهاردهم مهرماه سال [هزار و سیصد و] نود و یک

احتراماً مقارن ساعت ٠٠ :٨ مورخه نگارش شده بالا بنابر اخبار واصله مبنی بر اینکه در روستای ایول تعدادی از اهالی بهائیت مشغول کشت زمینهای خودشان می باشند و احتمال درگیری و تنش با اهالی روستای ایول وجود داشته اینجانب س٣. سیدعلیرضا صناعی‌فر با خودرو تویوتا سازمانی به اتفاق وظیفه صابر مختاری به محل مورد نظر اعزام و مشاهده گردید اهالی بهائیت با دو دستگاه تراکتور مشغول شخم زدن زمینها بوده که به نامبردگان ابلاغ گردیده با توجه به اینکه دستور مقام محترم قضایی مبنی بر بلا مانع بودن بهره برداری زمینهای کشاورزی و برداشت گردو از تاریخ گذشته بوده بایستی تا دستور مقام محترم قضائی جدید به پاسگاه ارائه نموده و تا موقع حکم جدید از سوی مقام محترم قضایی اهالی بهائیت حق هیچگونه کشت و یا شخم زدن زمینهای کشاورزی نداشته و در غیر اینصورت مسئولیت تمام درگیری‌ها و تنش‌ها با خود اهالی بهائیت می‌باشد لذا مراتب صورتجلسه و به امضاء حاضرین رسیده است %

[امضا]

١- علی احمدی [امضا] ٢- امین بمانی [امضا] ٣- چنگیز جزبانی [امضا] ۴– حسینعلی احمدی [امضا] ۵- فرامرز روحانی [امضا] ۶- نجات‌الله لقائی [امضا]

س٣ صناعی فر [امضا]

س وظیفه مختاری [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]