[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ - هفتم جمادی الثانی ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۰۹۸۰

[صفحه:] ۱۱

 

در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز: محاکمه فرخ رو پارسا …… آغاز شد

 

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز از صبح دیروز محاکمه فرخرو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش کابینه هویدا را آغاز کرد.

...نماینده دادستان متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز بر علیه متهمین را قرائت کرد.

... در جلسه مورخه ۱۳ دیماه ۱۳۵۰ کارمندان حزب ایران نوین باتفاق آراء خانم فرخرو پارسا را که در شغل وزیر آموزش و پرورش مشغول بکار بوده شخصی نالایق معرفی میکنند و اظهار میدارند که وی باعث تخریب آموزش و پرورش کشور شده است. همچنین گروهی از اعضای حزب مردم نیز در یکی از جلسات هفتگی خود بنا بر گزارش ساواک منحله اظهار داشته بودند که فرخرو پارسا در شغل خود مرتکب سوءاستفاده‌هایی شده ...

ضمناً وی شخصی از فرقه بهایی و از تیره «ازلی» است. و برای او تقاضای مجازات و مصادره اموال از دادگاه اسلامی میکنم. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]