[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۰۴، ۶۰۵

 

بسمه تعالی

شماره ۱۲۳۲۷۸

تاریخ ۴ دی ۱۳۷۸

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری

با سلام و آرزوی توفیق و قبول طاعات

همانطور که مستحضرید یکی از مسایل و مشکلاتی که پیروان ادیان غیر رسمی با آن رو به رو هستند عدم ثبت ازدواج در دفتر اسناد رسمی و شناسنامه است و شکایات متعددی در این زمینه به هیأت میرسد با بررسی موضوع مشخص شد عدم ثبت واقعه ازدواج منتسب به بخشنامه صادره از رییس سازمان ثبت احوال کشور در اسفندماه ۱۳۵۷ است که به ادارات ثبت احوال اعلام نموده قید مذهب (اسلام، کلیمی، مسیحی زرتشتی) در اقرارنامههای تنظیمی برای ثبت ازدواج ضروری است و ثبت ازدواج بدون قيد مذهب ممنوع اعلام شده است سازمان ثبت احوال بر اجرای این بخشنامه پای میفشارد و آن را منبعث از اصل ۱۳ قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۹ میداند، (تصویر بخشنامه و نامه سازمان ثبت احوال پیوست است) در حالی که به نظر هیأت ترتیب اثر ندادن به ازدواج فرق غیراسلامی و لو غیر رسمی و به رسمیت نشناختن آن مغایر اصل ۱۴ قانون اساسی و حتی موازین شرعی میباشد و مراتب طی نامهای خدمت آقای وزیر کشور اعلام شده که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد؛ از اصل ۱۳ قانون اساسی که اقلیتهای دینی رسمی را بیان میکند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (که جا دارد دستور فرمایید تأمل مجددی روی آن بشود) نیز عدم ثبت ازدواج گروههای غیر رسمی و به رسمیت نشناختن آن فهمیده نمیشود (تصویر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز احتیاطاً پیوست ارسال میگردد) چنانچه حضرتعالی با نظر هیأت موافق هستيد، دستور فرمایید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت کشور، نسبت به حل مشکل و اصلاح بخشنامه صادره اقدام لازم صورت گیرد.

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]