[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمونۀ نمره ۱۶

مدل ۱۶   

 

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

[تلگراف]

نمره کتاب: ۱۹۷؛  سنه ۱۳۹

از کاشان به ط [طهران]

نمره قبض: ۴۷۰

نمره تلگراف: ۷۲

عدد کلمات: ۸۱

تاریخ اصل: ۲۶

توضیحات: دولتی

تاریخ وصول: ۲۶ سنبله

اسم گیرنده: رجب

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله و وزارت جلیله معارف دامت شوکته چنانکه سابقاً هم بعرض مبارک رسانیده‌ایم در این ایام عزاداری و اجتماعات عمومی برای تعطیل مدرسه وحدت بشر مردم در هیجان و تاکنون فرصت [ناخوانا] نمانده است تا حکم قطعی از مرکز برسد مستدعی است عاجلاً تکلیف را معین نمایند که از آشوب و بلوای عمومی جلوگیری غیرممکن خواهد بود علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد حسن رضوی مدیر معارف ۲۶ سنبله نمره ۶۶۷

سردار شجاع [مهر]

انقلاب

 

فوری

بوزارت معارف نوشته نظریات [ناخوانا] که از [ناخوانا] بحکومت خواهد [ناخوانا] ۲۸ سنبله

اداره جنوب؛ ۲۹ سنبله

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]