[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ آموزش شهرستان‌ها

شمارۀ: ۱۴ -۲۷

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۲۳

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۵۵۰۳ – ۲۲ اسفند ۱۳۲۲ موضوع شکایت محصّلین دبیرستان بهشهر، به طوری که به وسیلهٴ ادارۀ فرهنگ مازندران تحقیق شد، اقدام دانش‌آموزان بر اثر تحریک بدیع‌الله ایمانی یکی از دبیران دبیرستان بهشهر بوده که بهائی مذهب و شاگردان را به انحراف از جادّهٴ حقّ و عدم انضباط تبلیغ می‌کرده است و برای رفع غائله، نام‌برده از بهشهر منتقل و انضباط برقرار شده است.

وزیر فرهنگ، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۵۹ – ۳۱ فروردین ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]