[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

مورّخهٴ: ۶ خرداد ۱۳۲۳

[ شمارۀ: ۲۵]

استخراج تلگراف شیراز

 

وزارت کشور

پیرو شمارۀ ۲۴۸۱ طبق نامهٴ ۳۱۹۰ - ۲۱۸۶ ستاد نیروی جنوب، بعضی از رؤسای ادارات آباده در اغتشاش فعلی بی‌طرف نبوده، برای آرامش با حکومت نظامی کمک نمی‌کنند. مستدعی است از طریق وزارت‌خانه‌ها به مأمورین خود در آباده تذکّر دهند بی‌طرف بمانند و الّا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

خواجه نوری

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۲۶۸۶ - ن – ۹ خرداد ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] پیشینه.

[دستنوشته ۳:] چون پیشینهٴ این موضوع در ادارۀ سیاسی است، لذا عیناً به آن اداره ارسال می‌شود. [امضاء].

[دستنوشته ۴:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۹۳۶، تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]