عبدالحسین تسلیمی

متولد ۲۵ آبان ١٣٠٠ در قزوین

در تاریخ ٣٠ مرداد ۱۳۵۹ در تهران ربوده شد و ناپدید شد

 

عبدالحسین تسلیمی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. بعد از تکمیل دورۀ ابتدائی و دبیرستان، در رشتۀ مهندسی از دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در سال ١٣٣٨ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] تهران انتخاب شد. سه سال بعد، در سال ۱۳۴۱ به یکی از حومه‌های تهران نقل مکان کرد و در آنجا عضو محفل روحانی شد. پس از آن، محفل روحانی ملی[۲] او را به ریاست شرکت امناء منصوب کرد. یک سال قبل از انقلاب اسلامی به عضویت محفل روحانی ملی ایران انتخاب شد.

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹، محفل روحانی ملی جلسۀ مشترکی با اعضای هیئت معاونت[۳]، یوسف عباسیان میلانی و حشمت‌الله روحانی داشتند. در حدود ساعت چهار بعدازظهر، عده‌ای پاسدار به جلسه حمله کردند. عبدالحسین تسلیمی و دیگر اعضای محفل روحانی ملی- هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوهر قائم‌مقامی، عطاءالله مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، بهیه نادری و دو عضو معاونین را با خود بردند. بعد از آن هیچ نشانی از آنان به دست نیامد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

١ محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

٢ محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.

٣ هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.