[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

مناطق نفت خیز

شماره: ۱۰۱۰۴ /دز/ ۵۹

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۵۹

پیوست: -----

 

آقای صداقت

شماره کارمندی [حذف شده]

همکار ارجمند

اکنون که پس از ۳۲ سال اشتغال در صنعت نفت ایران در مهر ماه سال ۱۳۵۹ به مرحله بازنشستگی رسیده و خدمت شرکت را ترک مینمائید، سابقه خدمتی را پشت سر میگذارید که موجب مباهات بوده و شرکت بدینوسیله از خدمات ارزنده شما در این مدت طولانی قدردانی مینماید.

با آنکه جای شما در میان ما خالی خواهد بود اطمینان دارد که دوران بازنشستگی مطبوعی خواهید داشت و بدینوسیله فرصت را مغتنم شمرده از طرف کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران زندگانی سعادتمندانه و پر برکتی را برای شما و خانواده آرزو میکنم.

با تقدیم احترامات

از طرف بهمن فرخانی

رئیس کل اداره بهره‌برداری

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]