[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

استانداری نهم

شمارۀ: ۱۴۶

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۲۳

ضمیمه: سه برگ

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

از چندی قبل مکرّر از طرف سرکنسولگری شوروی ضمن ملاقات‌ها اظهار نگرانی شده است از این‌که تحریکات مذهبی در میان مردم بر علیه بهائی‌ها می‌شود که باعث تولید فتنه و فساد و منجر به اغتشاش خواهد گردید. همواره از طرف استانداری جواب‌هایی مشعر بر مراقبت و پیش‌بینی‌های لازم داده شده تا کنون نیز نتیجه مطابق منظور حاصل بوده و به وسایل مختلف مواظبت به عمل آمده است. روز ۱۱ شهریورماه جاری آقای آبرام اف، سرکنسول شوروی به این جانب اظهار داشت که اوراق چاپی با امضاء معیّن مبنی بر تحریک و تهییج اهالی بر ضدّ بهائیان از تهران به مشهد ارسال و میان مردم پخش گردیده است و از این بابت ابراز نگرانی بسیار نمود و جلوگیری از این تحریکات را برای حفظ امنیّت و آرامش تقاضا داشت. این دفعه هم جهت رفع نگرانی ایشان اظهارات مقتضی شد. مطابق گزارش شهربانی معلوم گردید اوراقی اخیراً رسیده که نسخهٴ یکی از آنها به ضمیمه ایفاد می‌شود. تأثیر وصول چنین اوراقی به مشهد خصوصاً در ماه رمضان که مساجد و منابر همه‌جا دایر و زیارتگاه آستان قدس پر از جمعیّت است، محتاج به توضیح نمی‌باشد. بدیهی است انتشار عقاید سیاسی و اختلافات مسلکی چنان‌که در جراید معمول و متداول است، در اوراق علیٰ‌حدّه و فوق‌العادّه نیز آزاد بوده، مانعی ندارد؛ امّا تحریکات مذهبی را وزارت کشور طیّ تلگراف رمز ۳۹۲ – ۲۴ مرداد ۱۳۲۳ خود جدّاً منع و تأکید در جلوگیری از آن نموده‌اند. اینک برای تکمیل استحضار، رونوشت کشف تلگراف رمز ۳۹۲ وزارت کشور و رونوشت کشف تلگراف جوابی استانداری، نمرهٴ ۱۰۹ – ۲۷ مرداد ۱۳۲۳ را تلواً ایفاد داشته، متمنّی است مفاد آن را با مندرجات ورقهٴ بیانیّهٴ ضمیمه تطبیق و کیفیّت قضایا را مورد توجّه قرار داده، تصمیم را اعلام فرمایید که تکلیف معلوم باشد و به سرکنسول شوروی نیز نتیجه اقدام و نظریّات دولت گفته شود.

استاندار استان نهم، [امضاء: علی منصور]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور بنویسید که از این بابت رسیدگی و جواب استانداری را بدهید، نتیجه را هم اطّلاع دهید. ۲۶ شهریور

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۷ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۳۰۳ – ۳ مهر ۱۳۲۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]