[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲۳ مارس ۲۰۰۹)

 

خلاصه اى از موارد مداوم آزار دانش آموزان دبستانى و دبيرستانى

آخرین خبرها از ایران:

در گزارشى که اخيراً از ايران دريافت شده هفتاد و هفت مورد آزار دانش آموزان بهائى دبستانى و دبيرستانى در فاصله سپتامبر ۲۰۰۸ تا فوريه ۲۰۰۹ فهرست شده است. بنا به گفته بهائيان در ايران، موارد آزارهاى اين چنينى بدودن ترديد بسيار بيشتر از اين فهرست است. برخى نمونه هاى اين آزارها به اين شرح است:

• بیست مورد توهين به دانش آموزان توسط معلمين يا مديران مدارس (اصفهان، تهران، کرج، رشت، فرديس، ويلاشهر، و شيراز)

• اخراج چهار دانش آموز بهائى از مدرسه (کرج و کاشان)

• عدم ثبت نام دو دانش آموز بهائى (تهران و کرج)

• هفت مورد تهديد به اخراج دانش آموزان بهائى در صورت تبليغ اين آئين (اصفهان و شيراز)

• پنچ مورد مجبور کردن دانش آموزان بهائى يا والدين آنها به امضاى تعهدنامه مبنى بر عدم تبليغ آئين بهائى در مدرسه (کرج، رشت، و اصفهان)

• برگزارى پنج سمينار ضد بهائى در مدارس (اصفهان و شيراز)

• چهار مورد توزيع مطالب ضد بهائى در مدارس (اصفهان، کرج، شيراز)

• چهار مورد مجبور کردن دانش آموزان بهائى به شرکت در مراسم دينى اسلامى (اصفهان و کرج)

• شش مورد احضار دانش آموزان بهائى و والدين آنها به وزارت اطلاعات و دفاتر امنيت در مدارس (رشت، اصفهان، کرج، تهران و رودهن)

• دو مورد تشويق دانش آموزان بهائى به تغيير يا پنهان کردن اعتقادات دينى شان (ويلاشهر و اصفهان)

در بعضى مدارس در اصفهان، ويلاشهر، تهران، رودهن و کرج، مديران مدارس به اولياى دانش آموزان بهائى اطلاع دادند که به موجب بخشنامه تازه اى از دفتر امنيت بايد دانش آموزان بهائى با پرکردن فرمى به نام ’فرم ثبت مشخصات دانش آموزان ساير اديان‘ شناسائى شوند.

نمونه هاى زير شواهد روشن ترى از وضعيت دانش آموزان بهائى را نشان مى دهد:

• تمام مديران مدارس در کرج فهرستى از اسامى دانش آموزان بهائى دريافت نموده و از آنها خواسته شده است اسامى کسانى را که در مدارس آنها تحصيل مى کنند مشخص سازند. (معلوم نيست اين درخواست را کدام اداره ارسال کرده است.)

• در اصفهان جزوه اى به نام ’آزادى و پوشش‘ در يک مدرسۀ دخترانه توزيع شد. در بخشى از اين جزوه تحت عنوان ’تلاش هاى استعمارگران‘ ادعا شده است که انگليسى ها، يهوديان و به خصوص بهائى ها، توطئۀ ’برداشتن حجابِ‘ اجبارى را طراحى کردند و مأمور زمينه سازى براى آن شدند.

• در يک مدرسه راهنمائى در اصفهان يک روحانى در سخنرانى اش بهائيان را دشمنى بزرگ تر از آمريکا و اسرائيل براى اسلام خواند و گفت بهائيان مسئول تخريب اماکن مقدسه شيعيان در عراق هستند. دانش آموزان بهائى اجازه پاسخگوئى به اين اتهامات را نداشتند.

• مدير يک مدرسه راهنمائى در اصفهان دانش آموزان بهائى را تهديد کرد که اگر اقدام به تبليغ ديانتشان بکنند از مدرسه اخراج خواهند شد و به آنها اطلاع داد بخشنامه اى دريافت کرده که به موجب آن بهائيان حق شرکت در ورزش هاى تيمى را ندارند.

• يک روحانى در مدرسه اى ابتدائى در ويلا شهر يک دختر بهائى دانش آموز کلاس چهارم را اخراج کرد و بعد از توضيحاتى به او در مورد غلط بودن اطلاعات اش در مورد حقيقت اين آئين به او پيشنهاد کرد بدون اطلاع دادن به والدين اش دين خود را عوض کند.

بازتاب اخبار مربوط به کودکان بهائی در رسانه ها:

تحقیر کودکان بهائی در مدارس ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]