[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۲۶ آذر ۱۳۸۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۹)

 

تهران: آزادی آقای پیمان کشفی

آخرین خبرها از ایران:

آقای پیمان کشفی که در ٢٧ مهر ١٣٨٨ (١٩ اکتبر ٢٠٠٩) در تهران دستگیر شده بود، آزاد شد. تاریخ دقیق آزادی وی مشخص نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]