[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ (٣ فوریه ٢٠٠٩)

 

آزادی ۴ شهروند بهائی در قائم شهر به قید ضمانت

آخرین خبرها از ایران

امروز، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۴ نفر از بهائیانی که در تاریخ ۲٩ دی ۱۳۸۷ در قائم شهر دستگیر شده بودند، به قید ضمانت آزاد شدند. این افراد عبارتند از خانم فرزانه احمدزاده (فنائیان)، خانم امیلیا فنائیان (دختر فرزانه احمدزاده)، خانم شهناز سعادتی (نوع خواه)، خانم ترانه سنائی (عطائیان).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]