[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جزوه دان: -----

پرونده: ------

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

 

نام نویسنده: -----

پیوست: ------

دایره: -----

شعبه: -----

سالمه: -----ماه: ---- ۱۳۳

سالمه:----- ماه: ----- ۱۳۳

 

رونوشت نامه شماره ۱۰۴۹۸- ۲۷ آبان ۱۳۳۱ لشکر ۷ کرمان

استانداری استان هشتم پیرو ۱۰۲۶۲ / ۲۱ آبان ۱۳۳۱ چون در رفسنجان اوضاع بروال عادی برگشته نظم و امنیت برقرار می‎‎باشد دستور داده شد گروهان اعزامی در تاریخ یکم آذر ماه ۱۳۳۱ به رکن لشکر مراجعت نمایند خواهشمند است دستور فرمائید مأمورین ژاندارمری و شهربانی کاملا مراقب اوضاع بوده و با هوشیاری کامل بموقع از هرگونه سوء جریان و تحریکات جلوگیری و آگهی‎‎های لازم را در اختیار استانداری و لشکر بگذارند تا بموقع تصمیمات لازم اتخاذ و از اتفاقات سوء ممانعت شود.

 فرمانده لشکر ۷ کرمان و مکران

سرتیپ [ناخوانا] ملکآراء

 

رونوشت مطابق اصل است

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]