[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله شبیری زنجانی

[تاریخ:] ۲۸ مردادماه ۱۳۹۵

 

پرسش

ازدواج با بهایی

۷۷۱ – حکم ازدواج موقت یا دائم زن یا مرد مسلمان با بهائیان چیست؟

پاسخ:

باطل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]