[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته مرکزی

انقلاب اسلامی ایران

شماره ۶۵۴۸

تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸

ریاست محترم سپاه پاسداران

طبق اطلاع رسیده در اطراف آباده در قریه بنام کوشکک عده از فرقه بهائیت سکنی دارند و بکمیته مرکزی شکایت کرده‌اند اهالی آن قریه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بخانه و کاشانه نامبردگان حمله و از هستی ساقط کرده‌اند ضمن اینکه عین شکایت بپیوست ارسال میگردد مقتضی است در این مورد تحقیق و رسیدگی و اجازه ندهید احدی بکسی ظلم روا دارد مگر گفته امام نیست که اقلیتها باید در پناه اسلام در امان باشند و کسی حق تعرض بآنها ندارد متمنی است شدیداً از تعرض بایشان جلوگیری و متخلفین را بدادگاه انقلاب معرفی نمائید.

کمیته مرکزی انقلاب ایران

محمدرضا مهدوی کنی

[امضا روی مهر رسمی]

 

آدرس: [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]