[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۷۰۳

 

طرح تشکیل شوراها از سوی آیت‌الله طالقانی در اختیار دولت گذاشته شد

طرح پیشنهادی حضرت آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراها امروز در اختیار دولت گذاشته شد تا ترتیبات اجرائی آن داده شود...

...بر اساس طرح پیشنهادی استانداران به پیشنهاد شوراهای استان و تصویب وزارت کشور معين و یا معزول می‌شوند و امور مربوط به فرهنگ، آموزش، بهداشت، کار، صنعت و کشاورزی از جمله اموری است که مربوط به کار شوراها می‌باشد.

انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی و نژادی و زبانی انجام می‌شود و اعضای شوراها نباید کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند...

...ماده ۳ - انتخابات قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی و نژادی و زبانی، انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق شرکت در آن را دارند. کسی ساکن محل به شمار می‌رود که لااقل شش ماه پیش از شروع انتخابات در آنجا مقیم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]