[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] ایران امروز

[تاریخ:] ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

 

معرفی کتاب «تأملات دیرهنگام، در باب آغازگریِ باب و آموزگری بهائی» / نشر فروغ

چرا کتاب «تأملات دیرهنگام، در باب آغازگریِ باب و آموزگری بهائی» منتشر شد؛

بسیاری از ما ایرانیان در پشتیبانی از حقوق شهروندی هم‌میهنان بابی و در ادامه ازلی و بهائی‌مان، در طی بیش از صد و شصت سال از پیدایش و فعالیت آنان، کوتاهی کرده‌ایم. دلیل مهم این کوتاهی، ناآگاهی بسیاری‌مان از آنچه که بابیان و بعدها ازلی‌ها و بهائیان می‌اندیشیده‌ و رفتار کرده‌اند بوده‌ و هنوز هم هست. موجب این نا‌اگاهی نیز تبلیغات بسیار وسیعِ زهرآگین و گمراه کننده روحانیت شیعه از یک‌طرف و وابسته دانستن اینان به کشورهای خارجی توسط «روشنفکران» ایدئولوژی‌زده از طرف دیگر بوده‌است.

درباره آزار، دستگیری، شکنجه، زندان، کشتار و اعدام هزاران بابی، ازلی و بهایی در سد و شصت سال تاریخ معاصر ایران و به خصوص بهائیان در چهار دهه اخیر حکومت مستقیم روحانیت شیعه کتاب‌ها باید نوشت. با اینحال بسیاری از ما در مورد آموزه‌های ادامه دهندگان این جنبش وسیع و بزرگ ضد قداست روحانیت شیعه، در چارچوب «بهائیان» کمتر می‌دانیم.

انتشارات فروغ به سهم خود در زمینه روشنگری و شناخت جنبش بابی و ازلی‌ چند سال پیش کتاب پراهمیت «کارنامه و تاثیر دگراندیشان ازلی در ایران» از پژوهشگر برجسته منوچهر بختیاری را منتشر کرد. اکنون نیز در ادامه، کتاب «تأملات دیرهنگام، در باب آغازگریِ باب و آموزگری بهائی» از محمود صباحی را در اختیار دوستداران کتاب و علاقمندان به آگاهی از رخدادهای مهم اجتماعیِ تاریخ معاصر ایران قرار می‌دهد.

دکتر محمود صباحی با اطلاعات وسیع، تحلیل‌های ارزنده و قلمی توانا از طریق تألیف این کتاب گام ارزنده‌ای برای آشنایی ما با آنچه بهائیان می‌اندیشند و رفتار می‌کنند برداشته است. بگذارید بهائیان را نه از زبان دشمنانشان بلکه از طریق بررسی‌ها و تحلیل‌های پژوهشگری بی‌طرف بشناسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]