[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع سنگین

"بسمه تعالی"

شماره: [۸۴۷۰ / س]

تاریخ ٢١ مهر ۶۴

پیوست

[دستنوشته] ۸۴۷۰ / س

به: دادستانی کل کشور

از: دفتر هماهنگی توزیع خودرو

موضوع: درخواست اعلام نظر

 

سلام علیکم، بپیوست تصویر نامه دستنویس آقای روح اله منزویان-ارسال و به اطلاع می‌رساند واگذاری خودرو به افراد منوط به داشتن ضوابطی از جمله نداشتن سوءپیشینه کیفری و سیاسی می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تبعیت نامبرده از فرقه بهائیت در خصوص تحویل و یا عدم تحویل خودرو به ایشان اعلام نظر فرمایند./

دفتر هماهنگی توزیع خودرو

[امضا]

 

 رونوشت

١-دفتر معاونت اقتصادی و بازرگانی.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]