[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ درخواست به دادگاه نخستین

 

خواهان: زهره لقائی نام پدر: محمدعلی سن [حذف شده]، عینک ساز محل اقامت: [حذف شده]

حسین ولی محمدی نام پدر جلال سن [حذف شده]، عینک ساز روستای [حذف شده]

سعید داراب نجف آبادی نام پدر عبدالخالق سن [حذف شده] سال عینک ساز

خوانده: ۱- شبکه بهداشت و درمان نظر‌آباد - نظرآباد خ امام روبروی پارک امام خمینی

۲- اداره نظارت بر اماکن نظرآباد - نظر آباد بلوار مدرس اداره اماکن نظرآباد

 

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای رسیدگی مجدد و اعتراض به رأی شورا

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک): کپی قرارد صادره پرونده شماره ۱۰۶۴ – ۸۷

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه شهرستان نظرآباد

احتراماً باستحضار میرساند نظر به اینکه اینجانبان طی پرونده‌ای به کلاسه ۱۰۶۴ – ۸۷ شکوائیه‌ای بطرفیت خواندگان مبنی بر پلمپ غیرقانونی محل کار و ایجاد مزاحمت برای کسب و کار تنظیم نموده‌ایم و قاضی محترم شورا طبق حکم صادره قرار منع تعقیب صادر نموده است لذا باستحضار می‌رساند که طبق مدراک موجود در پرونده موضوع را به مرحله اثبات رسانده‌ایم ولی قاضی محترم شورا حکم بر برائت و قرار منع تعقیب صادره نموده است و لذا اعتراض خود را اعلام میداریم.

با تقدیم احترام

سعید داراب نجف آبادی - حسین ولی محمدی – زهره لقائی

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]