[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان کهگیلویه و بویراحمد

 

احتراما معروض میدارد:

پیرو اعتراض به عمل آمده‌ی این جانبان امضا کنندگان ذیل تعدادی از مالکین اراضی کشاورزی آبی روستای کتا نسبت به آگهی مزایده و فروش اراضی مورد مالکیت و متعلق به این جانبان در روستای مذکور نظر به اینکه تا کنون مراتب ابطال آگهی مزایده از سوی آن ستاد اعلام نگردیده است لذا بار دیگر متذکر میگردد که اراضی مورد مزایده ملک طلق این جانبان بوده که چه از طریق ارث و چه شخصی از آن تصرف مالکانه داشته و داریم و از آنجایی که اقدام آن ستاد از هر لحاظ خلاف شرع انور و خلاف قوانین مربوطه به مالکیت اشخاص از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و قانون ثبت و غیره میباشد و تعرض آشکار به حق مالکیت این جانبان محسوب میگردد از طرفی اراضی مورد مزایده تنها ممر درآمد و کار این جانبان بوده و فروش و هر گونه اقدام آن ستاد مبنی بر سلب مالکیت از ما لطمه شدید به معیشت و زندگی این جانبان وارد میگردد لذا بار دیگر تقاضا میشود به فوریت نسبت به رفع اثر و ابطال آگهی مزایده اقدام لازم به عمل آمده و مراتب ابطال نیز اعلام گردد.

با تقدیم احترام

 

رونوشت:

١- استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

٢- فرمانداری شهرستان دنا
جهت جلوگیری از اقدام خلاف قوانین و مقررات

 

امضا:

[امام قلی راستی نژاد- کوچک رحیمی‌نیا- خانم صحابه پرندوش- جاوید پرندوش- الله رضا خواستار -مسعود آرمین- حسن الله داوردان- جانعلی راسته]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]