[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

مرکز رسیدگی به شکایات مردمی

شماره: ۸۰۱۲۴/ ۷۰۱

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۸۶

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

(و الله یحب اغاثته ‌اللهنان)

"خداوند کمک کردن به اندوهگین یاری خواه را دوست دارد"

رسول اکرم (ص)

به: جناب آقای دکتر توکلی

معاون محترم اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع: اعتراض خانم بشری فهندژ سعدی

 

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه خانم بشری فهندژ سعدی مبنی بر اعتراض به محرومیت مشارالیها از انتخاب رشته، ارسال می‌گردد.

لطفاً دستور فرمایید ضمن بررسی، اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این اداره کل و نام برده اعلام نمایند./ح

 

ماشاالله صفار

[امضا روی نام]

قائم مقام مرکز و مدیر کل هم آهنگی رسیدگی به شکایات

و درخواستهای مردمی

 

رونوشت:

دفتر اداره کل

متقاضی

نوشته گردان

بایگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]