[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

نخست وزیر

شمارۀ: [۵۲]

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۲۷

از یزد

کشف تلگراف رمز آقای لسان‌سپهر

 

جناب آقای نخست وزیر

بیش از این نمی‌توان ناظر کلمات رکیک مفتضح خالصی بود. برای دولت و اهالی یزد چیزی باقی نمانده، یزد مستعدّ انقلاب است. اگر تصمیم لازم اتّخاذ نمی‌شود، برای این جانب فکر دیگر فرمایید. نمره ۵۲.

لسان‌سپهر

 

[حاشیهٴ ۱:] مگر دستور داده نشده است که برای توهین به مقام سلطنت طبق قانون جلب و توقیف و محاکمه بشود، تا حال چه اقدامی شده است؟ ۴ دی ۱۳۲۷

[حاشیهٴ ۲:] اقدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]