[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

شماره: ح / ۱۹۱۸ / م

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰

پیوست: دارد 

 

بسمه تعالی

محرمانه

مدیران محترم مدارس تابعه

سلام علیکم

با احترام /شایسته است نسبت به تکمیل فرم پیوستی (مشخصات دانش آموزان بهائی) اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت محرمانه به کارشناسی حراست تحویل نمایید.

۱ –نو آموزان پیش دبستانی نیز مشمول این بخشنامه می شوند.

۲ –اطلاعات دانش آموزان به صورت محرمانه و غیر محسوس جمع آوری شود.

۳ –مدارسی که فاقد دانش آموزان ذکر شده می‌باشند فرم پیوستی را پس از مهر و امضای مدیر عودت نمایند.

حکمعلی نجفی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار

[امضا]

شهریار خ انقلاب،. خ شهید نوابصفوی، آموزش و پرورش شهرستان شهریار

[آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]