[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پرچم اسلام

[تاریخ:] ۹ مهر ۱۳۳۶

[شماره:] ۷۲

 

گلپایگان

اهالی از تجری و بی‌عفتی مشتی مردم حادثه‌جو و چاقوکشی هایی که اخیراً در قریه «کوچری» روی‌داده و اینکه تا به حال اقدام مؤثری در رفع این جنایات نشده شاکی و این قبیل عملیات وحشیانه را به «فروتن» مبلغ بهائیان نسبت میدهند

پرچم اسلام:

اگر فروتن دست از این عملیات زشت بر ندارد به ‌زودی تعقیب جدی خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]