[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ----- ۱۳۵

شماره -----

پیوست -----

به: -----

از: -----

موضوع: -----

 

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

شکوائیه آقای هاشم فرنوش را جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال میدارد. دستور فرمایید بموضوع رسیدگی نموده نتیجه را ضمن اعاده شکواییه باین دادستانی اعلام دارند.

دادستان کل کشور موسوی اردبیلی

[امضا]

۴ آبان ۱۳۵۹

 

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه]

معاون آقای خاکپور طبقه ۴ دادگستری

 

[شماره و تاریخ دستنویسی در بالای صفحه]

۳۵۰۴ - ۴ آبان ۱۳۵۹

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]