[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

[آرم]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز (اوین)

نامه خانم شمسی خادم بپیوست جهت اطلاع ایفاد میگردد.م

دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

[امضا]

[شماره:] ۱۵۰۰۹ / ۹

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۶۲

 

رونوشت: خانم خادم

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]