[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

شماره:-----

تاریخ: ۹ اسفند ۶۱

 

بسمه تعالی

 

وزارت محترم دفاع

به پیوست نامۀ آقای محمدعلی موحد را به حضورتان ارسال می‌دارد امید است که با توجه به سوابق کار ایشان عنایتی به ایشان بشود. باشد که بدین‌وسیله خداوند وسیله هدایت ایشان را فراهم نماید.

 

با احترام فضل‌الله صلواتی

نماینده مجلس شورای اسلامی

[امضا]

 

رونوشت جهت اطلاع آقای محمدعلی موحد ارسال می‌گردد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]