[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان

استان باختران

 

بسمه تعالی

شماره: ۶۸۷۶ / ۷ / ۷

تاریخ: ۱٧ مهرماه ۱۳۶۸

پیوست: دارد

 

آدرس: [حذف شده]

 

بدینوسیله یکبرگ فتوکپی رونوشت دادنامه شماره ۸۵۱ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بپیوست ارسال میگردد%

دکتر قائم پناه معاون اداری و مالی سازمان

[امضا]

رونوشت به:

۱- دفتر شعبه اول دیوان عدالت اداری بازگشت بنامه شماره ۱ / ۶۸ / ۴۷۷ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۸ بدینوسیله وصول دو جلد پرونده آقای هوشنگ گلستانی اعلام میدارد%

۲- مدیریت ریشه کنی مالاریا جهت اطلاع

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]