[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلام ایران

مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم شریف قائم شهر، جویبار، سیمرغ، سواد کوه و سواد کوه شمالی

بسمه تعالی

 

شماره: ۲۳۳

تاریخ: ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵

پیوست: دارد

 

دادستان محترم شهرستان قائم شهر

جناب آقای عشقی

با سلام و احترام

احتراماً بپیوست درخواست پانزده نفر با رعایت حقوق شهروندی به حضورتان ایفاد، لطفا با توجه به مفاد مندرج در نامه دستور فرمایید نسبت به بررسی دقیق موضوع اقدام و حداکثر مساعدت در حل مشکل این عزیز مبذول گردد، تسریع و اعلام نتیجه متقاضی و اینجانب موجب امتنان خواهد بود.

 

عبدالله رضیان

نماینده مردم شریف شهرستان قایمشهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه و سوادکوه شمالی

[امضاء] ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵

 

[مُهر رسمی و امضاء روی مُهر]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]