[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٨٧١ – ۵۸

ریاست محترم دادسرای شیراز

در خصوص شکایت - شکایت پرونده بر علیه مأموران کمیته مهدیه و دو روحانی و عده دیگر مبنی بر تخریب و سرقت و تصرف عدوانی و موارد دیگر با توجه باینکه در حضور نماینده کمیته بوده [قرار] عدم صلاحیت و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی صادر و اعلام میگردد.

 

دادیار دادسرا [ناخوانا]

[امضا] ۲۴ شهریور ١٣۵۸

 

با قرار صادره موافقم

[امضا]

۲۴ شهریور ١٣۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]