[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۲۱۰

نمره خصوصی: -----

کارتن: ------

دوسیه: ۱۴

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

تاریخ تحریر: ۱۹ فروردین ماه: ۱۳۰۹

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----

تاریخ ثبت: ۱ فروردین ماه ۱۳۰۹   

 

محرمانه

اداره تشکیلات نظمیه کل مملکتی

بموجب اطلاعی که رسیده است در بیرجند پاره اشخاص بوسیله شب نامه بعضی از مردم را تهدید بقتل نموده و نسبت بآنها فحاشی مینمایند. قدغن نمائید جداً در صدد کشف مرتکبین برآمده و رؤسای آنها را ملزم کنند که این حرکات را موقوف کنند.

(سروش)

[امضا]

بطوریکه نویسنده اظهار داشته این اقدامات را از ناحیه فرقه [ناخوانا] میداند.

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]