[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی

شماره: ۶۶۷۷۳ / ۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۶۸

پیوست: -----

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

دفتر مدیرعامل

 

بسمه‌تعالی

برادر جناب آقای ابوطالب حبیبی نماینده محترم مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی

موضوع: رسیدگی به درخواست آقایان منوچهر شیروانی و علی‌اکبر نوروزیان

سلام‌علیکم،

بازگشت به نامه شماره ۴۰۸۹/ س/ ۴ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۶۸ آن جناب به استحضار میرساند:

نامبردگان بر اساس احکام صادره از طریق هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت عضویت در فرقه ضاله بهائیت محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت گردیده‌اند لذا متأسفانه هیچگونه اقدامی در جهت برقراری مجدد مستمری آنان میسر نمی‌باشد. ۳۶ /

دکتر ابوالفضل غرضی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی

[امضا]

 

رونوشت:

- دفتر هیات مدیره و مدیرعامل بازگشت به شماره وارده ۱۰۰۹۵ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۶۸ جهت آگاهی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]