[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۲۸

[شمارۀ: ۵۲۳۶]

 

گزارش گلپایگان

 

ساعت ۱۷ امروز حجّت الاسلام آقای ابوالقاسم محمّدی، امام جمعهٴ گلپایگان به اتّفاق ۲۴ نفر به تلگراف‌خانه آمده و با مخابرهٴ تلگرافاتی به مقامات عالیه و مراجع تقلید به مرکز و قم، تقاضای جلوگیری از تبلیغات بهائی و استخلاص زندانیان کاشان را نموده و خیال تحصّن داشتند. ضمناً مراتب را تلفوناً آقای فرماندار اطّلاع داده بودند. همان ساعت در تلگراف‌خانه حضور به هم رسانیده و متّفقاً آقایان را به مراحم اولیای معظّم دولت امیدوار نمودیم و بالنّتیجه از تحصّن خارج شدند.

 

پیرغیبی

 

[دستنوشته ۱:] عطف به سابقه اقدام شود و باید قاتلین شدیداً مجازات شوند. دین اسلام اجازه قتل و وحشی‌گری نمی‌دهد و تحصّن فایده ندارد. ۲۵بهمن [۱۳۲۸]

[دستنوشته ۲:] فوری است، ۳۰ بهمن [۱۳۲۸].

[دستنوشته ۳:] آقای اعتماد، ۱ اسفند [۱۳۲۸].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]