[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت اعلامیّۀ فرمانداری آباده

 

[تاریخ:] ۴ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲

 

اعلامیّه

 

به اطّلاع عموم اهالی محترم شهرستان آباده می‌رساند: همان طوری که کراراً و در جلسات متشکّله در فرمانداری مذاکره شد، حفظ نظم و آرامش عمومی و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی و اجتماعات از وظایف مختصّۀ مأمورین انتظامی بوده و مأمورین در کمال هوشیاری مراقب نظم و آرامش عمومی می‌باشند. بدین وسیله به استحضار عموم می‌رساند که از هر گونه اجتماعات و یا اقدامات که بر خلاف مقرّرات و انتظامات باشد، قویّاً خودداری و الّا مرتکبین [به] وسیلۀ مأمورین انتظامی دستگیر و طبق کمیسیون امنیّت اجتماعی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و از اولیای اطفال نیز انتظار دارد کاملاً مراقب عملیّات اطفال خود بوده و نگذارند در اجتماعات شرکت نمایند و الّا والدین آنها مسؤول مستقیم شناخته خواهند شد.

فرماندار شهرستان آباده، افتخاری

 

رونوشت برابر با اصل است، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]