[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۵ تیرماه ۱۳۹۳

ریاست محترم کل دادگستری

سلام علیکم

موضوع: اعلام اشتباه رأی صادره به شماره ۰۰۰۸۹ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

احتراماً در راستای اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به نامه شماره ۷۴۱۸ / ۹۳ /ص – ۸ خرداد ۱۳۹۳ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و بررسی محتویات پرونده استنادی معلوم می‌گردد – میزان مساحت اراضی موضوع فسخ قرارداد اجاره فی‌مابین سازمان جهاد کشاورزی و شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار ۵۰ هکتار می‌باشد که از این میزان حدود ۳۵۵۷ متر مربع از ناحیه شرکت میون لوبار مبادرت به احداث اعیانی و اسناد مالکیت آن به نام شرکت مذکور اخذ گردیده بدین ترتیب خواسته سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر تخلیه و تحویل اراضی مذکور (به استثنای ۳۵۵۷ متر که در آن اعیانی احداث شده است) به استناد فسخ قرارداد صحیح و موجه و دعوی مزبور قابلیت رسیدگی داشته و استنباط این دادگاه به تصور این که در کل اراضی اعیانی ایجاد و شرکت میون لوبار موفق به اخذ اسناد مالکیت آن شده مبنی بر اشتباه بوده لهذا صدور قرار عدم استماع تخلیه و تحویل اراضی واگذاری در قالب عقد اجاره آن هم مازاد بر اسناد مالکیت اعیانی خلاف موازین قانونی و شرع می‌باشد مراتب جهت اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در صورت تصویب ریاست معظمه محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی اعلام و پرونده به حضور ایفاد میگردد.

 

[ناخوانا] فکوری

۱۵ تیرماه ۱۳۹۳

 

مستشار دادگاه

علیرضا توفیق

۱۵ تیرماه ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]