[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

حکومت قم

اداره: -----

دائره: [ناخوانا]-----

نمره: ۲۷

 

مورخه: ۲۶ شهر جمادی الآخر ۱۳۳۷

ضمیمه: -----

 

مقام منیع ایالت جلیله طهران دامت شوکته

راجع به اختلافات حاصله مابین دو فرقه اهالی و بهائی‎های جاسب تاکیدات بلیغه از طرف ایالت جلیله و وزارت جلیله داخله متوالیاً زیارت شده و حسب‎الامر با رعایت ملاحظات لازمه اقدامات کرده اینجا اصلاح ذات‎البین نموده و میرزا تقی‎ خان را مأمور کردم طرفین را بجاسب برده آنجا هم اصلاحی داده عرایض تشکر‎آمیز از طرفین رسیده و آسوده به کار رعیتی خود پرداخته‎اند.

 غلامرضاخان نایب‎الحکومه آنجا به‎پختگی خود را کنار گرفته، سید عباس معروف‎الحال را بمیدان انداخته در منزل علماء و محافل و مجامع اسباب‎چینی‎ها میکرد و ضمنا بندگردان اظهارات آقایان این نبوده غلامرضاخان را تغییر ندهند که توهین شرع و اهانت اسلام میشود حتی به اهالی جاسب که در طهران هستند از اینجا دستورالعمل دادند که بمقامات عالیه اظهار و احکامی اصدار کردند دیدم اگر مقاصد ایشان که با هم‎دست یک‎شدن و به اسباب‎چینی‎ها از رعیت اخاذی کردن و با‎هم‎خوردن است حاصل شود هیچوقت از اختلافات جاسب و شکایات جانبین خلاصی نخواهیم داشت در انفصال غلامرضاخان جازم شدم دیگر رقعجات و بیانات آقایان بنده را بستوه آورد حتی یکی از اجله علماء را واداشتند علاوه بر مرقومات متوالیه خود با جمعی به دارالحکومه تشریف آورده و حضوراً خواهش ابقای او را کردند در این اثناء خود غلامرضاخان هم وارد شد گفتم ابقای او امکان ندارد و غلامرضا خان از امروز منفصل است و عجالتاً به همان میرزا تقی خان رجوع کردم دیدم خود آن شخص بزرگوار هم باطناً جدیتی نداشته، عجبتر آنکه امروز سید عباس مزبور هم آمده از انفصال او تشکر می‎کرد.

 

[مهر و امضاء]

 

[یادداشت دستنویس:] ضبط شود

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]