[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۶ خرداد ۱۳۸۵- ٢٧ مه ٢٠٠۶

 

آخرین اخبار در مورد زندانیان بهائی در ایران

نیویورک، (سرویس خبری جامعه جهانی بهائی)

در پی بازداشت ۵۴ تن از اعضاء جامعه بهائی شیراز در ١٩ ماه می، سه تن از بازداشت شدگان همچنان در زندان بسر مىبرند. ۵۱ تن از افرادی که در آن تاریخ بازداشت شده بودند با سپردن وثیقه آزادی خود را باز یافته‌اند. روشن نیست که سه نفر باقیمانده کی آزاد خواهند شد.

هیچگونه اتهام رسمی نه علیه آزادشدگان، و نه علیه سه تنی که همچنان در بازداشت بسر مىبرند، وارد نشده است.

در روز بازداشت این ۵۴ تن، یک نوجوان بهائی که کمتر از ۱۵ سال داشت، و همچنین چند جوان غیربهائی که به اتفاق بهائیان دستگیر شده بودند، بدون قید ضمانت آزاد شدند.

در روز چهار شنبه ۲۴ می، ۵ روز پس از بازداشت خودسرانۀ این ۵۴ نفر، ۱۴ تن از بازداشتشدگان به دنبال سپردن وثیقه، هر یک به ارزش ده میلیون تومان، آزادی خود را بازیافتند. در روز ۲۵ می نیز ۳۶ بهائی دیگر به قید ضمانت شخصی، و یا با سپردن جواز کار خود به دادگاه به نشانه تضمین حضور در دادگاه، آزاد شدند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد موقعیت بهائیان در ایران، لطفاً به اینجا رجوع کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]