[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان اصفهان

 

تاریخ ۲۹ شهریور ۵۹

شماره ۲۴۳۹۷ / ۸۱

پیوست -----

 

بسمه تعالی

به: آقای عزیزالله ثابت راسخ فرزند عبدالله

از: سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان اصفهان

موضوع: اخراج از خدمت

 

برابر رأی شماره ۳۷۶۹ – ۱۸ شهریور ۵۹ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به‌موجب این حکم از تاریخ ۱۸ شهریور ۵۹ از خدمت اخراج می‌شوید بدیهی است از تاریخ مذکور هیچگونه سمت و حقوق در این سازمان نخواهید داشت. ب

دکتر اسمعیل اکبری

مدیرعامل

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

مرکز بهداشت

م

 

در تاریخ ۲۹ شهریور ۵۹ مطابق آگوست ۱۹۸۰ – نامه زیر را توسط نامه‌رسان اداره مذکور دریافت داشتم.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]